Verpelét

Verpelét 4086 fő által lakott nagyközség Heves megye szívében, az Egri kistérségben. A sokarcú, számtalan különböző tájat összefogó Heves megye középső részén, a Tarna völgyében fekszik, ahol évezredek óta újra meg újra megtelepedtek az itt élő emberek. A középkor óta a hely és a település neve egyet jelent a szőlő- és borkultúrával, amely mindig lakóinak legfontosabb mestersége és megélhetése volt. Verpelét fekvése különleges. Tájföldrajzi szempontból a település az Észak-magyarországi középhegyvidék (mint nagytáj) része. Szűkebb értelemben a Tarna-völgy, amely otthont ad Verpelétnek nem sorolható sem a Mátrához, sem a Bükkhöz, hanem a kettő közötti határvonalat jelenti. A Tarna-völgy egyike az Alföldet a középhegységtől északra húzódó medencesorral összekötő fontos átjáróknak. A déli irányban egyre szélesebbre táruló völgy lankái még a kedvező adottságú Mátra- és Bükkalja viszonyaihoz képest is szelíd mikroklímával rendelkeznek. A domboldalakon a vulkanitokon képződött talajokkal együtt ez a tényező igen fontos szerepet játszott a szőlőművelés helyi elterjedésében. Verpelét ott jött létre, ahol a hegylábi, vincellér-településeket (Abasár, Domoszló, Egerszalók) egymással, valamint Gyöngyössel és Egerrel összekötő útvonal keresztezi a Tarnát. Története során státusza, közigazgatási rangja változott, jelentősége szerepköre viszonylag állandó maradt. Hol mezővárosként, hol községként, de folyamatosan a Tarna-vidék központi települése maradt, amely mindig is elsősorban szőlőművelésének köszönhette jólétét. A település mezővárosi hagyományaihoz méltón, városias életfeltételeket kínál lakóinak. Az infrastruktúra-rendszerei kiépültek, a szennyvíz-, gáz-, kábeltelevíziós és más hálózatok hozzáférhetőek és többnyire bekötöttség szempontjából is lefedik a település egészét. Verpeléten megtalálhatóak a művelődés, oktatás, egészségügyi ellátás alapintézményei, amelyeket a környező települések lakói is igénybe vesznek.

Elérhetőségek:

Polgármesteri Hivatal
Cím: 3351, Kossuth út 73.
Tel.: 36/559-302
Fax.: 36/559-311
A település honlapja: www.verpelet.hu

Képek: