Gyermekek Átmeneti Otthona

Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye

 

Elérhetőségek:
Cím: 3300 Eger, Béke út 61.
Tel: 06-36/431-165
Fax: 06-30/518-331
E-mail: csao.eger@egrikisterseg.hu
Intézményvezető: Tóth Helga
Szakmai vezető: Móczár Katalin

 

Az Otthon Felnémeten a SZETA Egri Alapítványa tulajdonát képező, tetőtér beépítésű családi házban működik, a Béke utca 60. szám alatt egy 12 férőhelyes lakóotthonnak kialakítva.
A Gyermekek Átmeneti Otthona olyan egri, Egri Kistérségben és Heves megye más településein élő gyermekeknek és fiataloknak nyújt ellátást, akiknek felügyeletét a szülők csak részben, vagy egyáltalán nem tudják megoldani, vagy ahol a gyermek a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
A szakemberek segítséget nyújtanak a gyermek családjába történő visszahelyezéséhez, az elhelyezés alapjául szolgáló probléma kezeléséhez, megszüntetéséhez.
Cél a gyermekek mielőbbi hazagondozása. A gyermek teljes körű ellátását, illetve a család segítését, komplex családgondozást végzünk. 

A teljes körű ellátás keretében a jogszabályoknak megfelelően az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk a hozzánk fordulóknak:

  • napi ötszöri, életkoruknak megfelelő étkezés,
  • az évszaknak megfelelő ruházat megvásárlása, tisztítása, javítása, szükség esetén cseréje,
  • személyi és környezeti higiéniájuk, és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása,
  • egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, és gyógyszerszükséglet nyújtása,
  • a beiskolázással és a tanulmányokkal összefüggő költségek fedezése (tanszerek, osztálypénz, felzárkóztató és tehetséggondozó programok költsége).
  • Az iskolába járáshoz, családdal történő kapcsolattartáshoz, a baráti kapcsolatok, szabadidős programok eléréséhez helyi és helyközi utazási költség finanszírozása, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a bentlakók szegregációját.
  • A gyermekek és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás segítése, az ezzel járó posta és telefon költség fedezése.
  • Az ellátásban részesülő gyermekek számára a törvény által előírt, korosztályonkénti havi zsebpénz biztosítása.